Wijkpanel


Het wijkpanel vergadert iedere tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur in het wijkcentrum Nijlân.

Ben je geïnteresseerd? Kom gerust eens langs
Heb je iets wat je graag wilt bespreken met het wijkpanel? Of heb je leuke ideeën om onze wijk nog mooier te beter te maken?
Neem contact met ons op, zodat je je punt kan inbrengen op onze vergadering. Je bent van harte welkom!

We zijn altijd op zoek naar bewoners die aan de slag willen met de groenste wijk van Leeuwarden.
We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen.

Het wijkpanel bestaat uit de volgende personen 


Ymie Tjallingii                        06-21810251              tjallingii@gmail.com
Harm Mink 06-29077737 harmmink@gmail.com
Daan Feenstra 06-47908910 fjd1979@hotmail.com
Bauke Westra 06-48541311 westra64@gmail.com
Riemer Riemersma      06-42881440 riemriem@hotmail.com
Hein Joustra 058-2884628 h.joustra@hotmail.com
Klaas Wierenga  058-2886892 wierengak1940@hotmail.com
Dian Webbink 058-7370162 dianwebbink@xs4all.nl
Roderick Slof 06-16153493 roderickpepijn@hotmail.com 
Hinke Roorda 06-51429959 hinke.roorda@hotmail.com 
Wybren de Graaf    
Gerda van der Linden   06-10088787 gerda281@hotmail.com 
Liesbeth Dam   liesbeth@blec.nl 

 

 

Contact

Adres


Surinamestraat 31
8931 CX Leeuwarden
058-2885403

Facebook

© Copyright Wijk Nijlân  |  Login  |  Privacy Statement  |  Ontwerp WebSpinner